MTG Raging River Unbegränsad BGS kvalitetd 9.5 Gem Mint MTG bild Amricons 5094 27c9dbsvo567-Ny stil


MTH Challenger Prödo 3 Passagerarschema med DCC Ljud, RD
MTH ELEKTRISK TÅG 20 -20279 -1 O skala Premier ES44AC Dieselmotor w Prödo -Soun
MTH HO Contjärnväg GP38 -2 Diesel w DCC och PS -3 Ljudavkodare 85 -2045 -1
MTH Järnväg 30 -72031 CN Canadian National Gondola w LCL Containers O -Gauge NIB

På gång i Torsby

MTH Premier 60 'Flat bil with CATERPILLAR 906H hjul LOADERS 3 VARJE
MTH järnväg King 30 -1121 -1 4 -6 -4 Hudson Steamer New York Central Engine PrödoSound
MTH järnväg King B &O RDC 1 &3 Prödo -sound.En kraft, en oönskad C -8 ingen låda
MTG Raging River Unbegränsad BGS kvalitetd 9.5 Gem Mint MTG bild Amricons 5094
MTH järnvägKing O skala Country JIM's Train Shop 30 -90403 NY
MTH S skala 40 'Rebuilt Steel lådabil - Union Pacific UP